Høringssvar fra Per Arne Åkenes

Søndagshandel

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg mener vi skal verne om søndagen som hviledag, en dag som er annerledes enn virkedagene. Bibelen anbefaler det, det har lang historie i vår vestlige kultur, og det er en verdi å ta vare på.