Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Tillat søndagsåpne butikker!

Dato: 19.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ser med vemod på kampanjen i enkelte sosiale medier mot søndagsåpne butikker. Jeg ønsker med dette å gjøre det tydelig at det er en stor gruppe mennesker i Norge som gjerne ønsker søndagsåpne butikker, og at selv om dere skulle motta dobbelt så mange negative høringssvar som nå, så vil det fortsatte utgjøre en svært liten men høyrøstet del av Norges befolkning.

Hør på folket som stemte inn på Stortinget et flertall for søndagsåpne butikker!