Høringssvar fra Janne Britt Fedje

NEI!

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei.