Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

NEI til søndagsåpne butikker

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Ønsker IKKE endring i loven for å tillate butikker å holde åpent på søndager. 

Dagens ordning fungerer tilfredstillende for alle parter, og det finnes ingen reel begrunnelse for at man ikke klarer å gjennomføre handelen sin de øvrige 6 ukedagene - mellom 07.00 og 23.00. 

Det er for lettvindt å si at det finnes masse skoleungdom som er interessert i jobb og som kan jobbe på søndagen. Skoleungdom kan ikke drive en butikk alene. Dette av hensyn til både sikkerhet og kvalitet. 

Det er alt for dyrt å holde åpent på søndager, en kostnad som ikke butikkene kan ta alene. Det innebærer at prisene på varene går opp. Vi handler ikke mer selv om butikkene holder åpent ytterligere en dag. 

Dessuten, vil det potensielt medføre store samfunnsøkonomiske kostnader, ved at samfunnet må yte mer. Både kunder og medarbeidere må komme seg på butikken, hvilket innebærer at samfunnet må etablere kollektivtransport og andre tjenester for innbyggerne - som en helt ordinær dag. 

Når butikkene er åpne, må i tillegg hele distrubisjonsleddet kjøres igang. Varetransport og støttesystemer. 

NEI til søndagsåpne butikker. Og steng gjerne de såkalte "Brustadbuene" også, hvis det er det beste argumentet for å tillate øvrige butikker å holde åpent.