Høringssvar fra Randi D. Neuman

Søndagsåpne butikker

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Vi har 6 dager å handle på - DET ER NOK ! ! Vi treng ikkje ødelegge den siste dagen som vi sårt treng til å "roe" ned på.  Det blir eit utidig press på dei butikkane som har stengt søndag til også å halde åpent. 

Kjære regjering/storting : Lat fornufta seire - ikkje nødvendigvis lurt å dilte etter Sverige i alt. Vi treng ein dag med handlefri. Miljøet vinn også på det. 

Dette er ingen god sak.