Høringssvar fra Kristoffer Tandbergg

Nei takk!

Dato: 26.06.2015

Svartype: Med merknad

Vi vet at det fører til dårligere konkurranse når de små butikkene ikke lengre klarer å konkurrere.