Høringssvar fra Anne Sebu Røllång

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI, dagens ordning videreføres".