Høringssvar fra Heidi Haugen

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at Regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker. Dagens ordning ønskes videreført. 

Heidi Haugen