Høringssvar fra Kristian Tangen

Nei til søndagsåpent

Dato: 08.06.2015

Svartype: Med merknad

Det er mange grunner til at regjeringens forslag om at søndag skal bli en dag som alle andre, er en dårlig ide. Den beste er at vi trenger en dag i uka der vi stresser ned, og der familier og nære venner kan være samlet, en annerledes dag. Derfor sier min familie nei til forslaget om endringer i helligdagsloven.