Høringssvar fra Kjersti Mellingen

Nei til søndagsåpent

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker