Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Nei

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Dette er en dårlig idé. Det vil være med på å forflate uken, øke aktivitetsnivået i samfunnet ytterligere og føre til mer stress og mer logistikk for alle som skal arbeide disse dagene. Forslaget vil enten være lite lønnsomt for bedriftene (noe som er dumt for dem), eller føre til økt forbruk (noe som er det stikk motsatte av det vi behøver).

Til å være en regjering bestående av et populistisk parti og et konservativt parti er det helt utrolig hvor lite populære og konservative forslag dere kommer med.