Høringssvar fra Sandnes kommune

Sandnes kommunes høringssvar - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 17.06.2015

Svartype: Med merknad

Sandnes kommune tilrår ikke at det gjøres endringer i lov av 24.februar 1995 om helligdager og helligdagsfred (helligdagsloven) som gir butikker mulighet til å holde åpent på alle vanlige søndager

Sandnes kommune tilrår at regelverket og praksik på dette området blir ensartet for hele landet, og at det dermed ikke legges beslutningsmulighet til eden enkelte kommune.

Se vedlagte protokoll fra formannskapets møte den 9.juni 2015

Vedlegg