Høringssvar fra Karin

Nei til søndag åpen butikker

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Vil ikke ha endringer i hellidagsloven , og sier brstemt nei til søndag åpen butikker