Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Ja

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker å meddele at jeg er for søndagsåpne butikker, da jeg ikke ser hvorfor staten skal bestemme når jeg skal få gå i butikken.