Høringssvar fra Margrethe Theodine Stangenes

Endring av helligdagsloven.

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at helligdagsloven blir endret slik at det åpnes for flere søndagsåpne butikker.