Høringssvar fra Nina Larsen

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker, men at dagens ordning fortsettes!