Høringssvar fra Artwear by Gro AS

Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker.

Det er ikke bra for de noen at butikkene skal være åpne om søndagen.

Vi trenger en dag å hvile.  Dette gjelder både de som handler og de ansatte i butikkene.  Fra Danmark har de erfart at handelen er den samme, men fordelt på 7 dager.  Det er heller ikke bra for familielivet.