Høringssvar fra Kjetil Rydland

NEI til søndagsåpent

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

JA til søndagsfri!