Høringssvar fra Morten Lie-Hagen

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 03.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er 100 prosent motstander av flere søndagsåpne butikker: Hensynet til rekreasjon, ro og samvær i den enkelte familie tilsier at vi trenger en skikkelig fridag - sammen. Det blir ikke det samme om mor eller far må ta "helga" si på tirsdag, når de andre likevel er på jobb og i skole.

En åpning for søndagsåpne butikker vil føre til en varig endring av norsk arbeidsliv, med større press på de ansatte i varehandelen, og økte kostnader for de næringsdrivende. 

Søndag er en viktig aktivitetsdag for mange lag og foreninger, blir den en ny handledag, vil dette kunne gå utover det frivillige kulturarbeidet.

Jeg klarer simpelthen ikke finne noen gode argumenter for at søndag skal bli handledag, og vil sterkt advare mot at ordningen gjøres valgfri for kommunene: Det vil bare gi en dominoeffekt.