Høringssvar fra Roger Korup

Frihet for den næringsdrivende.

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ser det ikke som samfunnets oppgave å regulere forretningsdrift slik at man ikke kan bestemme åpningstidene selv. Dersom man har en forretning der det svarer seg å åpne dørene også på en søndag er jo dette helt klart begrunnet i kundenes behov. La den forretningsdrivende få holde åpent. Synes markedet burde styre dette fremfor reguleringskåte politikere.