Høringssvar fra Pia

NEI

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

NEI! Til søndags åpene butikker! Ønsker IKKE at dette skal gå igjennom!