Høringssvar fra Karin Rørslett

Høringssvar vedr. søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker. Dagens ordning videreføres