Høringssvar fra Lena Jahr

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ser på ingen måte behov for søndagsåpne butikker. Jeg mener samfunnet er best tjent med at vi er innvilget en fridag i uken fra massivt kjøpepress. Det ingen yrkesgrupper i dag som er i en slik situasjon at tilgang til nødvendige varer er umulig med dagens åpningstider i butikkene. Det er allerede i dag mulighet for åpningstider som strekker seg langt over det som er nødvendig! Regjeringen tar ikke hensyn til den vanlige borger, men synes å være mer ivaretagende overfor de som allerede sitter på storkapitalene innenfor handelsnæringen mer enn små, mellomstore eiere og kundene som ikke ønsker søndagsåpne butikker.  

Lena Jahr