Høringssvar fra Andreas Eide

Nei

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er imot.