Høringssvar fra privatperson

Høringssvar fra privatperson Johanne Solheim

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg stiller meg positiv til søndagsåpne butikker. 

Det bør være opp til hver enkelt butikkeier om de ønsker å holde søndagsåpent eller ikke.