Høringssvar fra Ann-Kathrine Tveten

Nei til søndagsåpne butikker!

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Et rungende NEI fra meg! Søndagsåpne butikker:

- er familiefiendtlig for de som jobber i butikkene.

- utvidede åpningstider gir stort sett dårligere service og lavere fagkompetanse.

- forringer vareutvalg og gjør at mindre bedrifter ikke overlever. Gir økt monopolisering.

- gir dårligere fysisk helse i befolkningen.  Har aldri opplevd at sentertraverne bli i markant bedre form, snarere tvert om. Gråtende barn i vogn utvikler bedre motorikk om de heller får være i lek på en lekeplass eller gå på tur i skogen. 

Jeg trodde at en valgt regjering i et demokrati ønsket å lytte til folket....