Høringssvar fra Eivind Bøilestad

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Dette er feil fokus av regjeringen. Det eneste man oppnår med søndagsåpne butikker er større press for butikkansatte om å jobbe på ubekvemme tidspunkt, dyrere varer pga. høyere lønnkostnader, nedlegging av småbutikker og utkantsbutikker som ikke har økonomi til søndagsåpninng. Regjeringen bør heller ha fokus på å ha søndagsåpne sykehus.