Høringssvar fra Kragerø kommune

Høringsuttalelse fra Kragerø formannskap 16.06.15

Dato: 19.06.2015

Svartype: Med merknad

Formannskapet i Kragerø finner ikke å gi sin tilslutning til Det Kgl. Barne- og familiedepartement og Kultur- og kirkedepartementets forslag til opphevelse av åpningstidsloven og endringer i lov om helligdager og helligdagsfred. Det presiseres at dagens ordning med utvidelse av åpningsmuligheter i turistsesongen hjemlet i formskriften om typiske turiststeder Kragerø kommune, Telemark forutsettes videreført.