Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI, dagens ordning videreføres.

Begrunnelse: Dette har fungert bra så langt, og en slik forandring vil få mange negative konsekvenser, deriblant dårligere bedriftsøkonomi og fjerning av en felles fridag/familedag for mange.