Høringssvar fra Inger Thoresen

Ikke søndagsåpe butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg synest ikke det er behov for søndagsåpe butikker.  Det er mer enn nokk med de lange åpningstider som allerede er, midt i uka og på lørdag.  La søndag, viledagen være som den er.  Tid til å gå i kirken, være med familie og ha en dag i uka med senket skuldre og tid til å komme seg til en ny uke.