Høringssvar fra Solveig Hollund

Nei til endringer i helligdagsloven

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg sier nei til denne endringen. Selv om eksisterende ordning ikke er optimal, er det ikke god nok grunn til å tillate en generell endring av loven. Å åpne opp for at alle butikker kan holde søndagsåpent, vil medføre svært mange ulemper, - ikke bare for dem som må arbeide på søndager, men også for alle andre som blir berørt av det på ulike måter og i ulik grad.

Argumenter:

  • Butikker flest har allerede lange åpningstider.
  • De aller fleste har anledning til å handle innenfor eksisterende åpningstider, også de som allerede jobber ubekvemt.
  • I vårt forbrukerorienterte samfunn trenger vi en dag der vår oppmerksomhet er rettet mot andre gjøremål. Folk flest trenger et pusterom i en travel hverdag.
  • Frivilligheten vil tape på at søndagen ikke lenger er en litt "annerledes" dag. Denne verdien er vel verdt å ta vare på før det er for sent.
  • Barn trenger tid sammen med begge foreldrene. Det er allerede mange arbeidstakere som må jobbe søndager (f.eks. helsevesen), og det er derfor ingen grunn til at enda flere barn skal oppleve at familien ikke kan gjøre noe samlet.
  • Søndagsåpne butikker vil føre til et press på andre næringer for også å holde åpent. Over tid vil dette føre til at det meste er åpent.
  • De små butikkene vil tape omsetning siden da mange vil legge handelen til store sentre.
  • Det er dyrt for butikkene å holde åpent om søndagene. Kostnadene vil lempes over på forbrukerne.
  • Studenter flest, som antas å jobbe mange søndager, jobber i så stor grad allerede at det for mange går utover studieprogresjonen.
  • Ikke minst: Hverken handelsstanden selv eller majoriteten av den norske befolkning ønsker dette! Hvorfor skal da en slik endring presses gjennom? Det burde være et meget sterkt argument for at forslaget bør legges i skuffen. Dersom handelsstanden mente dette var et godt forslag som ville føre til økt handel og bedre bunnlinjen, ville de sagt ja!