Høringssvar fra Nina Haugerud

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at regjerningen skal tillate søndagsåpne butikker, dagens ordning videreføres.