Høringssvar fra Marianne Daland Bjørnsen

nei

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI, dagens ordning bør videreføres.