Høringssvar fra Inger Jonassen

N E I !!!

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI, dagens ordning videreføres