Høringssvar fra Gullkilden as

Dato: 01.06.2015

Svartype: Med merknad

På vegne av bedriften Gullkilden as vil jeg vil jeg sterkt gå imot utvidelsen av åpningstid på søndager.

Gullkilden er en gullsmed butikk med tilhørende verksted. Vi holder til i Kilden kjøpesenter i Stavanger.

I og med at vi er en fagbutikk er vi avhengig å ha fagfolk på jobb til en hver tid. Vi kan ikke velge å ha stengt. (ref. leiekontrakt) Vi er også en familiebedrift med mann / kone ansatt. Vi trenger en dag i uken til å prioritere familieliv og andre interresser. 

Konsekvensen av å innføre søndagshandel vil være at bedriften Gullkilden as blir avviklet.