Høringssvar fra Hege Mari Akerholt Næss

NEI til søndagsåpne butikker

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Fortsett praksisen med å holde butikkene stengt på søn- og helligdager. 

Dersom det er et mål for Regjeringen å sikre økt vekst er ikke åpne butikker på søn- og helligdager det rette tiltaket. Se til de landene som har hatt slik åpning i årevis. Arbeidsledigheten og et usikkert arbeidsmarked er ikke unntaket i de landene vi kan sammeligne oss med. Andre tiltak må til for å sikre arbeidsmarkedet de neste 20 årene og vel så det. 

Regjeringen har opprinnelige uttalte mål om grønn vekst og grønt skifte. Jeg kan ikke finne forskning eller tall fra noen instanser som støtter antagelsen om at søndagsåpne butikker vil medvirke til å nå disse grunnleggende målene. Det politiske målet om grønn vekst finner gjenklang i befolkningen. Det gjør forslaget her på tale, ikke. 

Dersom det er et mål for Regjeringen å liberalisere samfunnet, finnes det andre områder som bedre korresponderer uten samtidig å svekke det felles verdigrunnlaget som Norges befolkning er samlet om: 

1. Vern om arbeidstagernes mulighet til å delta i samfunns- og kulturlivet sammen med familie og venner:  Søndag er skolerfri. Søndag er et symbol på de gamle strukturene for sosialt samvær. Særlig i vår tid, er disse strukturene presset fra to kanter: Ultra-konservative krefter og ultra-liberale krefter. Behold den gyldne middelvei og hold butikkene stengt.

2. Vern om miljøet: Kollektivtransporten er svært begrenset på søndager. Flere bruker bilen for å handle. Dessuten trengs ikke enda en dag for å handle småvarer når butikkene ellers er åpne til langt på kveld i store deler av landet. Nasjonen går ikke under av å holde butikkene stengt på søndager.

3. Vern om privatlivet: Vi er en nasjon av privatpersoner, borgere og arbeidstagere. Behold dette skillet mellom roller for folkehelsen både fysisk og mentalt. En nasjon uten privatliv er en nasjon uten fellesskap.

Vi trenger ikke dette tiltaket. Regjeringen snur seg i feil retning. Dette er ikke et grunnleggende behov for folk.