Høringssvar fra Anne Nyhus

Nei til søndagsåpent!

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpent! Vi trenger en ren hviledag.