Høringssvar fra Cathrine Dunker Furuly

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 21.06.2015

Svartype: Uten merknad

Jeg er i mot forslaget om søndagsåpne butikker da jeg mener vi har nok tid til å handle allerede. Enda en dag vil føre til at vi bruker enda mer penger. Dette vil også by på problemer for de som eier butikkene som må ha sine ansatte til å jobbe på en fridag for å ikke tape fortjeneste i forhold til sine konkurrenter. Og hva med de som i tillegg har små barn som trenger barnepass mens mor eller far er på jobb? Det blir store forskjeller i landet om dette er opp til hver enkelt kommune å bestemme. Er også imot at hver enkelt kommune skal bestemme dette selv.