Høringssvar fra Pål Einar Røch Johansen

Høringssvar - endringer helligdagsloven

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Dette forslaget handler ikke bare om å tillate søndagsåpne butikker. Det handler også om at man gjør endringer i samfunnets verdier. I en travlere hverdag er det en god verdi å ha en annerledesdag, og søndag kan være en slik dag. For veldig mange arbeidtakere vil denne verdien bare bli et fjernt minne. 

Forslaget vil også gjøre inngrep på frivilligheten, da søndag ofte har vært en dag som ivaretar opplæringen til frivillighet. Frivillighet er noe man lærer seg å se verdien av og ikke noesom automatisk ligger i fokesjela. Med færre annerledesdager forsvinner også denne verdien. 

På bakgrunn av overnevnte anbefales det derfor at forslaget forkastes. Subsidiært at kommunene gis ansvar for å ta beslutning om dette. 

 

Med hilsen

Pål Einar Røch Johansen