Høringssvar fra Ellen Bech Spangelid

Søndagsåpne butikker

Dato: 04.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er imot søndagsåpne butikker!