Høringssvar fra Astrid Margrethe Gustad Angelus

Viderefør dagens ordning

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI, dagens ordning videreføres.