Høringssvar fra Gudmund Sandvik

Mot søndagsåpne butikker

Dato: 22.06.2015

Svartype: Med merknad

Jer er imot å endre loven om søndagsåpne butikker.

Søndagåpne butikker vil bare gjøre varene dyrere og dyrt nok er det allerede