Høringssvar fra Ole G. Galteland

Dagens ordning for søndagsåpne butikker eller tilsvarende må videreføres

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI til frie søndagsåpne butikker og økt belastning på butikkeiere og ansatte. Dagens ordning for søndagsåpne butikker, eller tilsvarende, må videreføres