Høringssvar fra Bende Olesen

Ut på tur aldri sur!!

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker, dagens ordning videreføres.

Grunnen er at familier går på tur i marka denne dagen, mange unger vil gå glipp av dette fantastiske og unike samværet med foreldrene sine. Norge er et av meget få land i verden som kan styrke folkehelsen på denne måten.