Høringssvar fra Oddvar Moen

Nei til søndagsopnebutikkar

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

 Eg er imot søndagsopne butikkar. Sjå vedlegg!

Vedlegg