Høringssvar fra Lillehammer kommune

Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 08.05.2015

Svartype: Med merknad

Lillehammer kommune støtter ikke regjeringens forslag til endringer i helligdagsfredloven som åpner for søndagsåpne butikker, og som er beskrevet i høringsnotat 15/1432 datert 27.3.2015. Blir det vedtak om søndagsåpne butikker skal retningslinjer for åpningstider fastsettes av sentrale myndigheter, og ikke i den enkelte kommune.

Vedlegg