Høringssvar fra Einar Woldbæk

Nei. dagens ordning videreføres

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

La oss beholde Søndag som en fridag. Hvis handelsnæringen kan få jobbe på Søndager vil dette være negativt for familiene som blir rammet og til slutt vi som samfunn. Vi mister den sosiale omgangen med våre barn. Tenk på barnebursdager, idrettsarrangement, familiebesøk osv som vi vil miste. Barna blir de som taper som ikke kan være sammen med foreldrene sine når de har fri fra skolen. Jeg har forstått det slik at vi ikke skal jobbe flere timer i måneden og vi har rett på like mange fridager som før, men vi kan ikke ta ut barna våre fra skolen på en Tirsdag. Og samfunnet samles ikke på Tirsdager slik som de gjør på Søndager. Er redd på sikt at dette vil føre til flere sosiale problemer for samfunnet. La oss beholde Søndagen som fridag og la oss være sammen med barna våres.