Høringssvar fra Linn Bredeli

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsåpne butikker. Dagens ordning fortsetter.