Høringssvar fra Ella Marie Sandbakken

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker, dagens ordning bør videreføres.