Høringssvar fra Stig Heskestad

Vern våre verdier. Nei til søndagsåpne butikket

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Høringsforslaget til regjeringen må forkastes.

Søndagen må beholdes som en annerledesdag, både for folk flest og særlig for ansatte i varehandel. Søndagen er med å skape en ukerytme med veksling mellom hvile og arbeid. Denne vekslingen er vikig for vår kultur og vår mentalhygiene. Dette er for viktig til at vlget kan overlates til den enkelte kommune. Dette må vi som folk og nasjon verne om. 

Nåværende ordning er ikke til ulempe for folk flest. Søndagsåpne butikker betyr ikke mer frihet, men mer stress og mer fokus på konsum. Spar foreldre og barn for mere kjøpepress. Dagligvarebutikker har i dag svært vide åpningstider. Spar de ansatte for også å bruke søndagen på jobb.